Selama ada kemauan yang kuat, segala masalah pasti dapat teratasi. Karena dunia ini letaknya di tangan bukan di hati

Tuesday, April 13, 2010

Bahasa Sunda : Biografi Dewi Sartika

RADEN DEWI SARTIKA

Raden Dewi Sartika dibabarkeun di Bandung dina kaping 4 Desember 1884 ti genep sadulur. Raman Raden Somanagara, bangsawan Bandung nu harita janten patih di Bandung. Ibuna Raden Ayu Rajapermas, putri Bupati Bandung R.A. Wiranatakusumah IV (1846-1874).
Waktu Raden Dewi Sartika yuswa salapan taun anjeuna dikaluarkeun ti sakola menak nu aya di Bnadung lantaran ramana diasingkeun. Kulantaran ibuna ngiring sareng Raden Somanagara ka pangasingan, Raden Dewi Satrtika dirorok ku uana anu jadi patih apdeling Cicalengka. Ti istrina Patih Cicalengka, Raden Dewi Sartika diajar rupa-rupa karajinan istri, nu dina waktos harita dianggap perlu dipibanda ku wanoja menak Sunda. Lian ti karajinan th anjeunna oge kenging rupa-rupa pangayonan.
Ti harita Raen Dewi Sartika tos nembongkeun gede minat kana ngadidik kaumna .
Teu lami ibuna mulih ti pangasingan. Kumargi ramana maot. Raden Dewi Sartika ngantunkeun Cicalengka ngiring sareng ibuna di Bandung .
Raden Ayu Rajapermas sareng putrana Raden Dewi Sartika mandakan kasulitan kumargi kakayaan disita ke pamarentah .
Ti harita Raden Dewi Sartika timbul kasadaran kana pentingna kaum istri miboga pangaweruh pikeun hirup .
Raden Dewi Sartika gadunh minat hoyong janten guru, sarta disodorkeun eta cita-citana ka Bupati Bandung. Dina taun 1904 harita Raden Dewi Sartika yuswana 20 taun, di buka Sakola Istri nu saurna mung dua kelas, jumlah murid na 20 urang, sareng anu janten guruna Raden Dwei Sartika jeung Uit nu tempatna di pendopo Kabupaten Bandung. Taun saterusna jumlah muridna nambahan . ahirna, eta sakola the dipindahkeun ka Jalan Ciguriang lantaran di pendopo tempatna geus teu nyukupan . Sabada muridna leuwih loba, sakola the dialihkeun deui ka Jalan Kebon Cau sarta namina digentos jadi Sakola Kautamaan Istri dina taun 1910. Saterusna namina dirobah jadi Sakola Raden Dewi Sartika dina taun 1929.
Lantaran eta sakola dianggap aya hasilna, terus ngadegkeun deui sakola-sakola di kota-kota kabupaten di tanah Sunda, seperti di Tasikmalaya, Garut jeung Purwakarta, nu namina Sakola Kautamaan Istri .
Dina taun1929, Raden Dewi Sartika meunang tanda jada bintang perak ti pamarentahan. Dina taun 1940, Raden Dewi Sartika meunang jasa bintang emas.
Dina taun 1939, Raden Dewi Sartika dikantunkeun ku carogena . agah Suruawinata ano ngajorong kana perjoanganana salami 30 taun .
Lian ti janten guru sareng pamingpin sakola, Raden Dewi Sartika oge mindeng nulis, nu utamina pikeun nyebarkeun cita-citana.
Perang Dunya ka-2, Jepang datang ka Indonesia sarta nutup jeung ngabubarkeun sakola Raden Dewi Sartika. Kulantaran kitu Raden Dewi Sartika sareng putrana ngungsi ka kampung Bentang di daerah Ciamis . Dina kaping 11 September 1947 anjeunna ngantunkeun .